Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntetés

Ma igazán büszkék lehettünk gölleiségünkre. A megyehét keretében került átadásra három helyi értékünk Megyei Értéktárba vételét dokumentáló oklevél. (út menti keresztek, a bélyeges tégla kiállítás és a kálvária) A Kapos TV szerdai Géniusz adásában látható az ünnepség. A Megyei Bizottság vezetője kiemelte helyi értéktár bizottságunk tevékenységét. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett munkánkban, programjainkban.

Tóbiás Ernőné

Helyi Értéktár Bizottság elnöke

 

Ütegállás a Drávánál, harangláb és a göllei keresztek

Az Örökségünk-Somogyország Kincse Díjjal kitüntettek egyből a Somogyi Értéktárba kerülnek, ezzel együtt 104 megyei értéket tartunk nyilván, mondta Vörös Tamás, a megyei értéktár bizottság elnöke. Az idén tizenkét értékkel gyarapodtak. A hungarikumokról szóló törvény után felgyorsult, ám mára lelassult a folyamat, és csak 28 település alapított helyi értéktárat. Megemlítette a gölleieket, ahol találkozókat is szerveznek, és a kaposmérőieket, ahonnan a legtöbb javaslat érkezik.
Ennek megfelelően Göllén három értéket is avattak. A falu útmenti keresztjeit helyi családok állították hálából vagy fogadalomból. A 14 kereszt közül a legrégebbi 250 évvel ezelőtt épült, a legfiatalabb 1981-ben. Elismerték a göllei kálváriát, amely a helyi temető mesterséges dombján áll. A 14 stáció és a keresztek árát szintén a helyi családok adták össze, és az ő jóvoltukból újították fel 2006-ban. Megyei érték lett a göllei bélyeges téglagyűjtemény, amely 500 darabot számlál. A Monarchia korában a téglákat égették ki hasonló formában. A díjat a tulajdonos Őri Nándor vette át.

Forrás: http://www.sonline.hu/somogy/kultura/az-1848-as-utegallast-is-somogy-kincsekent-dijaztak-702279/

Helyi Érték Nap beszámoló

2016. április 16-án “Helyi Érték Napot” szervezett az önkormányzat a helyi értéktár bizottsággal összefogva Göllében. A rendezvény célja a helyi értéktárba felvett 4 helyi érték:

DSCF5459Fekete István írói munkássága- emlékház,  -Gölle út menti keresztjei,  Göllei kálvária,  Bélyeges téglák Magyarországon- Bélyeges tégla kiállítás  bemutatása, két települési értékünk megyei értéktárba kerülésének megünneplése, közös családi szabadidős program kicsiknek, nagyoknak.
Reggel 9 órakor a Fekete István emlékháznál mintegy  50  fő gyülekezett kerékpárral  gyalogosan, vagy autókkal. Legfiatalabb résztvevőt anyukája a nyakába akasztott hurcolóban hozta, legidősebb érdeklődőnk hetvenes éveiben járt. Egy rövid tájékoztatót  tartottam bizottságunk tevékenységéről és a nap programjáról, majd kiosztottuk  a nevezési lapokat. A nevezési lapra kellett az egyes  helyi értékeknél  a megjelenést igazoló pecséteket  gyűjteni. Aki a négy érték közül legalább három részvételi pecsétjét begyűjtötte,  meghívást nyert a programot lezáró GÖLLEI ebédre. Megjegyzem minden indulónak meglett mind a  négy  pecsétje. Tovább olvasás »

HÉB 2016. február 11.-i döntései

Tájékoztatom a Tisztelt látogatókat, hogy Helyi Értéktár Bizottságunk a 2016. február 11.-i ülésén a következő határozatokat hozta.

3/2016. (II.11.) HÉB. határozat
A Göllei Helyi Értéktár Bizottság „ Bélyeges téglák Magyarországon”címmel előterjesztett göllei bélyeges tégla gyűjteményt a helyi értéktárba felveszi és javasolja annak a   megyei értéktárba történő felvételét.

4/2016.(II.11.) HÉB  határozat
A Göllei Helyi Értéktár Bizottság „ Göllei kálváriát” a helyi értéktárba felveszi, és  javasolja annak a  a megyei értéktárba történő felvételét.

A határozat továbbításra került, várjuk a Megyei Értéktár bizottság döntését. 🙂

A bizottság kibővített ülésén közel 20 fő vett részt és ismét nagyon kellemes hangulatban telt. Kísérő program volt a Bodó Bálint által , a stációkról készített fotókiállítás. A téma feldolgozása az érdeklődők bevonásával (egy-egy stáció szövegének résztvevők általi felolvasása) zajlott.

HÉB ülés

stacio2016. február 11-én 17 órakor az “IKSZT”-ben kibővített helyi értéktár bizottsági ülést tartunk.

Témája: Bélyeges téglák és a temetői stációk. Ismét fotó kiállítás kíséri az eseményt. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Tóbiás Ernőné HÉB elnök.

HÉB döntései

Tájékoztatom a tisztelt látogatókat, hogy értéktár bizottságunk 2016. I. 19.-én a helyi értéktárba felvette a következő helyi értékeket. : Fekete István írói munkássága és Gölle út menti keresztjeit. A bizottság nyilvános ülésén a bizottság tagjain kívül 17 érdeklődő vett részt, akik érdeklődve hallgatták meg előadásomat az út menti keresztekről, majd pedig Bodó Imre kiegészítőjét a göllei keresztekről.
A jelenlévők ismereteikkel gazdagították a Kovács Ernő polgármester által beterjesztett javaslatot. A bizottság ülését egy kiállítás is színesítette, melyen bemutatásra kerültek a településen található keresztek. A fotókat Opper Violetta és Bodó Bálint készítették. E honlapra feltöltött javaslat és képi anyag bármikor bővíthető, tehát ha valakinek bármiféle ismerete, dokumentuma van ehhez a témához, szívesen látjuk, halljuk. megköszönöm minden közreműködő részvételét a munkában és a továbbiakban is számítok rá.

A helyi értéktárba vett javaslatok közül Fekete István írói munkássága már szerepel a megyei értéktárba, az út menti kereszteket pedig felterjesztettük.

Időközben újabb javaslat érkezett bizottságunkhoz, úgy mint a Bélyeges téglák Magyarországon, illetve a göllei kiállítás. E témát és a göllei stációk témáját a következő ülésünkön fogjuk tárgyalni. melyet szintén összekötünk egy kis kiállítással.

Tóbiás Ernőné HÉB elnök

Gölle út menti keresztjei kiállítás

Tisztelt Gölleiek!

DSCF45652015 őszén megalakult községünkben a helyi értéktár bizottság, melynek vezetőjévé engem választottak. A bizottság alapvető feladata, a helyi értékek értéktárba vételét kezdeményező előterjesztések elbírálása. Ugyanakkor szerepet szeretnénk vállalni az értékek felkutatásában is. Sikeresen pályáztunk a helyi értéktár kialakítására az alábbi szakmai program alapján:
Gölle legnagyobb helyi értéke az igen jó minőségű termőföld és az itt élő emberek ahhoz való erős kötődése. Ez a kötődés a falu történelmében, hagyományaiban, emlékeiben és leghíresebb Göllei: Fekete István írói munkáiban is fellelhetőek. Fekete István munkássága megismertette az egész országgal, de országhatárainkon túl is, a település nevét. Kevés író írt ilyen szeretettel szülőfalujáról, mint Ő. Sokan keresik fel mai napig is szülőházát, mely emlékházként működik, keresve a Kácsalját, Cöndét ,a Potyondi malmot és a szeretett Göllei embereket. Helyi értéktárunk kialakítását tehát az író szellemi öröksége és az általa is gyakran megjelentetett paraszti élet még fellelhető értékeinek felkutatásával, értéktárba vetetésével és bemutatásával szeretnénk megalapozni.
A Göllei parasztember mindig is dolgosságáról, a föld és az állatok szeretetéről volt híres. Fel kívánjuk kutatni a faluban még fellelhető korabeli szerszámokat, gépeket, háztartási eszközöket. A Göllében tenyésztett bikák rendszeresen vettek részt országos kiállításokon, versenyeken, ahonnét szép sikereket elérve tértek haza. Ennek emlékeit őrzik az ott kapott oklevelek, fotók.
Az önkormányzat célja, hogy megmentse a még megmenthető tárgyi emlékeket az utókor számára. megvásároltuk Gölle egyik legöregebb parasztházát , ahol felújítás után helytörténeti kiállításon mutatnánk be helyi értékeinket.
Egy megjelenő kiadványban szeretnénk bemutatni és népszerűsíteni értéktárunkat.
Kérem, aki bármely formában tudja segíteni munkánkat, tegye meg, jelentkezzen nálam.

2016. január 19-én 17 órakor a Művelődési házban (IKSZT) tartunk egy kibővített bizottsági ülést, ahova mindenkit szeretettel várunk. Témája: Gölle út menti kőkeresztjei. Ezen a találkozáson ismertető hangzik el a Göllei keresztekről és egy kiállítás formájában fotókon is bemutatjuk őket. Szívesen vennénk, ha bárki, aki a keresztek történetéről bármilyen információval bír, elmondaná itt .

A következő kiállításunkat régi falvédőkből szeretnénk megrendezni, illetve egyéb korabeli lakástextilekből. (függöny, ciha, párna-, dunna huzat, terítő, ágytakaró. pólya, stb). Kérem,amennyiben rendelkeznek ezek valamelyikével és szívesen megmutatnák, vagy közkinccsé tennék, szíveskedjenek nálam jelezni, vagy a január 19-i találkozóra elhozni.

Tóbiás Ernőné
alpolgármester, helyi értéktár bizottság elnöke.

Felhívás

Tisztelt Gölleiek és volt Gölleiek!

2015 őszén megalakult községünkben a helyi értéktár bizottság, melynek vezetőjévé engem választottak. A bizottság alapvető feladata, a helyi értékek értéktárba vételét kezdeményező előterjesztések elbírálása. Ugyanakkor szerepet szeretnénk vállalni az értékek felkutatásában is. Sikeresen pályáztunk a helyi értéktár kialakítására az alábbi szakmai program alapján:
Gölle legnagyobb helyi értéke az igen jó minőségű termőföld és az itt élő emberek ahhoz való erős kötődése. Ez a kötődés a falu történelmében, hagyományaiban, emlékeiben és leghíresebb göllei: Fekete István írói munkáiban is fellelhetőek. Fekete István munkássága megismertette az egész országgal, de országhatárainkon túl is, a település nevét. Kevés író írt ilyen szeretettel szülőfalujáról, mint Ő. Sokan keresik fel mai napig is szülőházát, mely emlékházként működik, keresve a Kácsalját, Cöndét, a Potyondi malmot és a szeretett göllei embereket.

Helyi értéktárunk kialakítását tehát az író szellemi öröksége és az általa is gyakran megjelentetett paraszti élet még fellelhető értékeinek felkutatásával, értéktárba vetetésével és bemutatásával szeretnénk megalapozni.

A göllei parasztember mindig is dolgosságáról, a föld és az állatok szeretetéről volt híres. Fel kívánjuk kutatni a faluban még fellelhető korabeli szerszámokat, gépeket, háztartási eszközöket. A Göllében tenyésztett bikák rendszeresen vettek részt országos kiállításokon, versenyeken, ahonnét szép sikereket elérve tértek haza. Ennek emlékeit őrzik az ott kapott oklevelek, fotók. Az önkormányzat célja, hogy megmentse a még megmenthető tárgyi emlékeket az utókor számára. megvásároltuk Gölle egyik legöregebb parasztházát , ahol felújítás után helytörténeti kiállításon mutatnánk be helyi értékeinket.

Egy megjelenő kiadványban szeretnénk bemutatni és népszerűsíteni értéktárunkat.

Megkérünk mindenkit, aki bármely formában tudja segíteni munkánkat, tegye meg, jelentkezzen nálam.

Tóbiás Ernőné
alpolgármester, helyi értéktár bizottság elnöke.
E-mail: takma@kapos-net.hu